WERVING

 

Zoeken en vinden. Of, in officiële termen: werving en selectie. Dan gaat het natuurlijk om kwaliteit, om de juiste match. Het zoekproces is een weg met pieken en dalen. Gedegen, stapsgewijs, niet over één nacht ijs maar wel met een adequate snelheid. Gedurende deze hele route kan ZoomAdvies u bijstaan. We zetten daarvoor verschillende instrumenten in:

  • wervingscampagnes;
  • kritische selectie interviews;
  • test en assessments (zie ook het assessment center onderzoek).

[LEES VERDER ONDER DE AFBEELDING:]

[LEES VERDER:]

Met een gerichte wervingscampagne bouwen we voor u een relevant en ruim bestand op met potentiële kandidaten  met hart voor hun werk. In dit bestand gaan we vervolgens verfijnend te werk. Hieruit selecteren we de meest geschikte kandidaat, of we stellen een kleine groep voor waaruit u de uiteindelijke keuze kunt maken.

Cruciaal in het hele proces is het selectie interview. Wij kunnen daarbij een begeleidende rol spelen door objectieve selectiecriteria en beoordelingsschalen op te stellen. Vooraf maken we  hierover heldere afspraken met u, gericht op een zo effectief mogelijk resultaat. In onze ogen is de STAR(T) methodiek hierbij een onontbeerlijk hulpmiddel om competenties gericht en betrouwbaar in beeld te brengen.

ZoomAdvies laat zich leiden de richtlijnen van het NIP en het NVP en hanteert de volgende werkwijze: intake met u als opdrachtgever; offertevoorstel; uitvoering opdracht; evaluatie met de opdrachtgever.