TEAM-ONTWIKKELING: het geheim van een effectief team

 

Waarom heeft het ene team wel succes en het andere niet? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, maar bijna altijd is er een samenhang tussen de kwaliteit van de samenwerking en het resultaat. Onduidelijke doelstellingen, een gebrekkige taakverdeling, onderling wantrouwen, slechte communicatie en ingesleten gewoonten kunnen die kwaliteit behoorlijk negatief beïnvloeden.

Om effectief te werk te kunnen gaan, is het van belang om een beeld te krijgen van een team of een afdeling als geheel. Daarvoor gebruiken wij een teamassessment een onderzoeksprogramma of workshop waarmee we de kwaliteiten en de valkuilen van het team in beeld brengen. Hierdoor wordt duidelijk op welke punten kansen liggen doordat individuen elkaar versterken, maar ook waar mogelijke spanningen liggen. Teambuilding, met nadruk op het effectiever leren omgaan met elkaar, is vaak een logisch gevolg op de teamanalyse.

Daarnaast is intervisie een goed instrument om tot teamontwikkeling te komen. Het biedt collegiale ondersteuning en feedback die leiden tot onderlinge advisering bij werkproblemen. Intervisie vindt plaats in een leergroep van mensen die in hetzelfde of een soortgelijk beroep en in een met elkaar vergelijkbare werksituatie functioneren. De groepsleden stellen samen de structuur vast en komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces tot oplossingen.