MEDIATION: De weg naar een oplossing

 

Geschillen binnen een organisatie moeten zo snel mogelijk worden opgelost, want ze kosten tijd, geld en energie. De beste oplossing is er een die voor alle partijen aanvaardbaar is. Mediation is een manier om samen uit een geschil te komen onder leiding van een neutraal persoon; de mediator. Die zal zelfwerkzaamheid stimuleren. Want als partijen zelf tot overeenstemming komen, geeft dat de beste garantie tot het naleven van de oplossingsafspraken. Bovendien verbetert de onderlinge relatie daardoor. Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn uitgangspunten: je kunt niemand dwingen aan mediation deel te nemen.

De spelregels voor mediation liggen vast in het reglement van het NMv. ZoomAdvies hanteert de volgende werkwijze: intakegesprek met de opdrachtgever; offertevoorstel; introductiefase voor de deelnemers; drie mediationgesprekken; evaluatie; indien nodig drie tot maximaal zeven vervolggesprekken; mediationovereenkomst.