VOORAF IN-ZOOM-EN MET E-ASSESSMENT: Betere keuzes

 

Het e-assessment programma biedt door middel van een online tool inzicht in de persoonlijkheid en drijfveren van de betreffende deelnemer.

Het e-assessment wordt ingezet bij selectie van medewerkers, als tool tussen de briefselectie en het eerste sollicitatiegesprek of tussen het eerste en de tweede sollicitatiegesprek. Tevens als screeningsinstrument van medewerkers in het kader van ontwikkeling. Het e-assessment geeft zo een objectief beeld op van de deelnemer, dat als input gebruikt kan worden bij selectie- en ontwikkelgesprekken op het niveau van (operationeel) leidinggevenden en (staf)medewerkers.

Het e-assessment geeft voor deze toepassingen een optimale verhouding tussen kwaliteit/voorspellende waarde en prijs.

[LEES VERDER ONDER  DE AFBEELDING:]

[LEES VERDER:]

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Persoonlijkheidsvragenlijst. Deze geeft inzicht in de belangrijkste persoonskenmerken van de betrokkene en helpen de opdrachtgever en deelnemer om dieper dan op vaardigheidsniveau te kijken naar houding en kwaliteiten.
  • Aanvullend een leiderschap-, teamrollen-, loopbaanwaarden- of communicatiestijlenvragenlijst (afhankelijk van de vraag wordt één van deze vragenlijst aan de persoonlijkheidsvragenlijst toegevoegd)

Het programma beslaat in het totaal één uur voor het invullen van vragenlijsten.

Na afloop van het e-assessment brengt ZoomAdvies een heldere rapportage uit. Op basis van het rapport kan er beoordeeld worden waar de sterke en de te ontwikkelen punten van de deelnemer liggen. Afhankelijk van de wensen wordt het rapport telefonisch met de deelnemer en opdrachtgever aanvullend besproken.

Desgewenst kan het programma aangevuld worden tot een volledig assessment. De kosten van het e-assessment worden in dat geval in mindering gebracht op de prijs van het volledig assessment.