ASSESSMENT-ONDERZOEK: Kwaliteit in beoordeling

 

U zoekt de juiste persoon voor een functie; iemand vanuit uw bedrijf of van buitenaf. Natuurlijk krijgt u tijdens de sollicitatiegesprekken een goed beeld van de kandidaat, maar wellicht zoekt u nog meer zekerheid. Of u wilt meer inzicht in het groeipotentieel van een medewerker, zodat de loopbaanmogelijkheden inzichtelijk worden. Assessmentonderzoek kan u daarbij helpen. Het is een geëigende methode om keuzes te onderbouwen met een objectieve analyse van de persoon. De voorspellende waarde van een assessment is dan ook erg hoog.

Het assesmentonderzoek begint meestal met concrete vragen uwerzijds:

 • Heeft de persoon die we op het oog hebben de juiste capaciteiten, vaardigheden en motivatie voor de baan en past deze bij onze organisatie of bij de cultuurverandering die wij voor ogen hebben?
 • Heeft deze medewerker het in zich om door te groeien naar een leidinggevende positie?
 • Binnenkort vertrekt een aantal medewerkers. Hoe kunnen wij hen helpen bij een vervolgstap?
 • Kunnen we, voordat we starten met persoonlijke ontwikkelplannen, per persoon een nulmeting verrichten?

[LEES VERDER ONDER DE AFBEELDING:]

[LEES VERDER:]

1. Intake

Als vanzelfsprekend moeten wij een goed en helder beeld krijgen van het kader waarbinnen deze vragen worden gesteld. Daarom besteden we tijdens de intake veel aandacht aan het concrete werk dat de betrokken persoon gaat doen of de richting die de persoon op wil. Op grond daarvan formuleren wij indicatoren en competenties. Wij stellen een beoordelingsprogramma samen dat helder inzicht geeft in de persoon en zijn denkkracht, vaardigheden, motivatie en ontwikkelingspotentieel.

  2. Assessment

  Wij werken met valide en betrouwbare, state of the art instrumenten en methodieken. Dat zijn op maat gemaakte simulaties van werksituaties, reële problemen en uitdagingen. Het assessment bouwen we op uit vier onderdelen:

  • een interview (gericht op competenties);
  • capaciteitentests;
  • praktijksimulaties;
  • vragenlijsten met betrekking tot persoonlijkheid, interesse en leiderschap.

  Vanuit alle mogelijke invalshoeken komen hierdoor elementen in beeld die een gefundeerd oordeel over de persoon mogelijk maken.

  ZoomAdvies werkt volgens de richtlijnen van het NIP en hanteert de volgende werkwijze:

  intakegesprek met de opdrachtgever; offertevoorstel; uitvoering assessment; rapportage; nagesprek met de deelnemer; toestemming van de deelnemer voor verzending van de rapportage; nagesprek met de opdrachtgever.

  3. Terugkoppeling en rapportage

  Aan het eind van de onderzoeksdag koppelen wij met de deelnemer de eerste uitkomsten terug. In de uitgebreide rapportage die wij vervolgens opstellen treft u duidelijke uitspraken aan over de geschiktheid van de persoon, sterkte/zwakte analyses en ontwikkelingsadviezen.

  4. Voor en nazorg

  Het is begrijpelijk dat deelnemers schroom hebben voor deelname aan een assessment. We proberen die onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen door vooraf helder uit te leggen wat de persoon kan verwachten. Ook stemmen wij de precieze vraagstelling af. Na het onderzoek zijn wij beschikbaar voor nader gesprek en voor begeleiding bij vervolgstappen. Alle trajecten evalueren wij met u als opdrachtgever.