360 GRADEN FEEDBACK : startmotor voor ontwikkeling

 

Medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van de organisatie waarin zij werken. Het is daarom noodzakelijk dat zij zich blijvend ontwikkelen. Een geschikte methode om de ontwikkeling van personen, teams of organisaties in beeld te brengen en te stimuleren is “360 graden feedback”. 

Stelt u zich eens voor: u moet de waarde van een object bepalen. Dat doet u door er van alle kanten goed naar te kijken. Zo kunt u ook vanuit alle kanten kijken naar de medewerker in uw organisatie. Alleen, en daarin zit het verschil met het voorbeeld, niet door één persoon, maar door verschillende personen. Door leidinggevenden, door ondergeschikten, door collega’s, door klanten én door de persoon zelf. Zo ontstaat er  een beeld vanuit verschillende invalshoeken.

Dit is precies wat we met de 360 graden feedback voor hebben: de persoon krijgt waardevolle informatie over zijn sterke en zwakke punten en over zijn leergebieden.